hose: AGG
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/tinh-hinh-hoat-dong/dau-tu---thuc-hien-du-an.html
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/business/dau-tu---thuc-hien-du-an-1.html

Tình hình hoạt động

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

An Gia phát triển những dự án căn hộ hướng đến trải nghiệm sống tốt hơn cho cư dân, tập trung chủ yếu vào phân khúc vừa túi tiền & trung cấp, với thiết kế, chất lượng và tiện ích vượt trội.

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH - BÀN GIAO

DỰ ÁN ĐANG PHÁT TRIỂN

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/