hose: AGG
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/gioi-thieu/dinh-huong---chien-luoc.html
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/about-us/strategy.html

Giới thiệu

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

CẤU TRÚC ĐẦU TƯ

An Gia duy trì mô hình cấu trúc đầu tư đặc thù thông qua hệ thống các công ty nắm giữ dự án (Holding Company) và công ty dự án (Project Company).

pic

Trong hệ thống này, công ty nắm giữ dự án sẽ là những đơn vị đứng tên để nhận chuyển nhượng dự án, nhận chuyển nhượng phần vốn góp (của công ty sở hữu dự án). An Gia và các nhà đầu tư tài chính (co-developer) tài trợ cho các công ty nắm giữ dự án và công ty dự án thông qua việc góp vốn hoặc cung cấp khoản vay.

Với cấu trúc nêu trên, công ty nắm giữ dự án hiện có 2 dạng cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi hoàn lại. Tùy theo cấu trúc đầu tư của mỗi dự án mà An Gia nắm giữ từ 30% đến 51% số lượng cổ phần phổ thông và khoảng 20% cổ phần ưu đãi hoàn lại (hoặc khoản vay chuyển đổi). Các nhà đầu tư tài chính nắm giữ từ 49% đến 70% số lượng cổ phần phổ thông và ~80% cổ phần ưu đãi hoàn lại (hoặc khoản vay chuyển đổi).

Khi có dòng tiền dương (thông thường sau 2 đến 3 năm kể từ khi phát triển dự án), công ty dự án sẽ chia trả cổ tức cho công ty nắm giữ dự án. Lúc này công ty nắm giữ dự án sẽ mua lại số lượng cổ phần ưu đãi (hoặc hoàn trả khoản vay chuyển đổi) của cổ đông và giảm vốn điều lệ. Như vậy, tại thời điểm này tỷ lệ vốn góp và phân chia lợi nhuận của các bên là: An Gia (khoảng 50,1%) - Nhà đầu tư tài chính(khoảng 49,9%). Đồng thời, công ty nắm giữ dự án sẽ trở thành công ty con của An Gia.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

INSIDE – OUT: HOÀN THIỆN NỘI LỰC - CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG

An Gia đề cao 3 trọng tâm trong chiến lược phát triển, bao gồm:

1. Quản trị thận trọng,

2. Tập trung vào đối tượng khách hàng và phân khúc trọng tâm,

3. Nâng cao năng lực phát triển dự án.

pic

QUẢN TRỊ THẬN TRỌNG

• Niêm yết công ty trên HoSE, quản trị bền vững theo chuẩn công ty đại chúng, hướng tới các tiêu chuẩn quản trị của OECD, 02/05 thành viên quản trị độc lập.

• Minh bạch trong mọi hoạt động: pháp lý, bán hàng, vận hành, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

• Đa dạng kênh huy động vốn, tối đa hoá dòng tiền, kiểm soát rủi ro.

TẬP TRUNG VÀO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG VÀ PHÂN KHÚC TRỌNG TÂM

• Các hoạt động tiếp thị, bán hàng, lập tiến độ thanh toán, định giá... đều xoay quanh khách hàng mục tiêu: tầng lớp trung lưu trong độ tuổi từ 30 - 45.

• Lấy khách hàng làm trọng tâm: thiết kế tối ưu hoá không gian sống và trải nghiệm khách hàng.

• Đa dạng hoá sản phẩm: căn hộ, nhà phố, condotel, shophouse…

MỞ RỘNG QUỸ ĐẤT VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

• Mở rộng quỹ đất sạch tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

• Phát triển dự án: mở rộng quy mô dự án, nâng cao chất lượng sản phẩm (thiết kế, xây dựng), đẩy nhanh tốc độ phát triển: bằng cách đẩy nhanh quy trình pháp lý, thời gian thiết kế, tiến độ thi công và bàn giao…

• Hoàn thiện chuỗi giá trị nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/