hose: AGG
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/bao-cao-quan-tri/quan-tri-rui-ro.html
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/administration/quan-tri-rui-ro-1.html

Báo cáo quản trị

Quản trị rủi ro

Một trong những định hướng chiến lược quan trọng mà An Gia theo đuổi chính là “Quản trị thận trọng”, thể hiện rõ quan điểm của Ban điều hành về việc phát triển kinh doanh, tăng trưởng doanh thu lợi nhuận phải đi đôi với tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, trong bất kỳ cơ hội nào cũng có rủi ro và trong rủi ro luôn tiềm tàng các cơ hội. Vì thế, hệ thống quản trị rủi ro của An Gia không chỉ nhằm mục đích dự đoán và hạn chế ảnh hưởng từ những diễn biến không mong muốn, triển khai phương án xử lý, mà còn nhận biết được các cơ hội để Ban lãnh đạo ra các quyết định kịp thời, đúng đắn. Đây cũng là lĩnh vực thể hiện rõ nét nhất giá trị cốt lõi “Trăn trở lực - mọi vấn đề đều có giải pháp” của An Gia, là cách An Gia luôn “nhìn cao, nghĩ lớn và tiến xa”.

An Gia ứng dụng mô hình và quy trình quản trị rủi ro đang được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp trên thế giới hiện nay.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO

xem

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO

xem

PHÂN NHÓM RỦI RO

xem

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/