hose: AGG
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/bao-cao-quan-tri/hoat-dong-cong-ty.html
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/administration/hoat-dong-cong-ty-1.html

Báo cáo quản trị

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty

Trong năm 2019, các bộ phận, phòng ban chức năng của An Gia đã cho thấy sự nỗ lực và phối hợp hiệu quả, thể hiện qua kết quả nhiệm vụ được giao và nhờ đó góp phần hoàn thành chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá cao hoạt động phát triển dự án, tiếp thị và bán hàng của công ty trong năm, thể hiện qua kết quả ra mắt thành công 2 dự án Signial (Q.7, TPHCM) và The Sóng (TP Vũng Tàu). Tỷ lệ hấp thụ sản phẩm cao, đạt trên 80% trong 3 tháng là một kết quả vượt bậc, góp phần tạo động lực phát triển cho công ty. Dự án The Sóng cũng đã đạt được 02 giải thưởng danh giá nhất của Vietnam Property Award 2019, điều này thể hiện năng lực của đội ngũ thiết kế và chiến lược phát triển sản phẩm của công ty đang đi đúng hướng, cần được tiếp tục phát huy trong các năm tiếp theo, ở tất cả các dự án của An Gia.

Việc lựa chọn đơn vị thi công và giám sát quá trình xây dựng cũng đã được thực hiện chặt chẽ dẫn đến việc triển khai các dự án tại Quận 7, TP HCM diễn ra đúng kế hoạch. Nếu bám sát đúng tiến độ, cụm dự án này sẽ đem lại dòng tiền ổn định cho công ty trong khoảng 2 năm tới.

Trong năm 2019, việc Westgate (Bình Chánh) là dự án đầu tiên được TP HCM chấp thuận đầu tư và có thể triển khai ngay trong quý I/2020, khi thị trường còn chưa có nguồn cung, sức cạnh tranh không lớn, đã thể hiện năng lực của đội ngũ pháp lý dự án công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đánh giá chiến lược chỉ phát triển dự án trên quỹ đất sạch và minh bạch về pháp lý là định hướng đúng đắn, hướng đi này sẽ giúp An Gia phát triển bền vững trong tương lai.

Với quỹ đất gần 80 ha hiện có, An Gia đủ tiềm lực sẵn sàng phát triển 9.000 - 12.000 sản phẩm trong các năm tới. HĐQT ghi nhận nỗ lực cam kết của đội ngũ công ty trong việc chuẩn bị nền tảng phát triển quan trọng này. Mặc dù chỉ với 5 năm kinh nghiệm trong vai trò phát triển dự án nhưng công ty đã đạt được tốc độ mở rộng quỹ đất đáng khích lệ, lựa chọn vị trí chuẩn xác, tiềm năng sinh lời cao. Trong tương lai, công ty còn có thể gia tăng quỹ đất mạnh mẽ hơn.

Đối với nhận diện thương hiệu mới, các hoạt động quảng bá quy mô lớn được công ty triển khai cho thấy sự phù hợp và hiệu quả. Đặc biệt, một số bảng hiệu được đặt ở những vị trí “đắc địa” có sức lan tỏa rõ rệt. Thiết kế logo mới cũng phù hợp với hoạt động kinh doanh cũng như định hướng phát triển của An Gia.

Mặc dù là đơn vị trẻ nhưng An Gia đã ý thức cao về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội và triển khai nhiều chính sách, quy định, biện pháp chế tài nhằm tăng cường quản lý các tác động ảnh hưởng đến môi trường, cũng như thực hiện chăm lo cho đời sống CBNV, cư dân và cộng đồng. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn phần này, trong các năm tới An Gia cần xây dựng tiêu chí cụ thể cho các hoạt động phát triển bền vững, trên cơ sở đó có thể đánh giá hiệu quả và lập cáo báo chi tiết hơn.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban điều hành đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết, Quyết định từ Hội đồng Quản trị và tuân thủ các quy định của Điều lệ và Quy chế của công ty, đồng thời thực hiện tốt chế độ báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường đối với công ty niêm yết theo quy định của pháp luật.

Về hoạt động kinh doanh, Ban điều hành đã đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty với kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2019 lần lượt đạt 385 tỷ đồng và 326 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu có giảm so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận vẫn tăng 12%. Thành quả này đạt được một phần nhờ sự linh hoạt trong triển khai kinh doanh, quản lý vận hành hiệu quả và kiểm soát tốt các loại chi phí giúp giảm giá vốn nên cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra.

Ban điều hành đã vừa thực thi đúng chiến lược vừa có phương án dự phòng cho mọi tình huống để có kết quả kinh doanh như hiện tại. Điều này càng đáng ghi nhận hơn khi môi trường kinh doanh ngành bất động sản năm 2019 có nhiều điều kiện không thuận lợi. Ban điều hành đã thực hiện nhiều công việc khác nhau trong năm 2019, trong đó có triển khai phát hành tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng. HĐQT đánh giá cao việc lựa chọn và tính hiệu quả từ phương án phát hành, trong đó đã huy động được nguồn vốn từ 2 quỹ đầu tư nước ngoài tin cậy giúp đa dạng cơ cấu cổ đông của công ty.

Đối với hoạt động niêm yết của công ty tư nhân, đưa 75 triệu cổ phiếu AGG niêm yết Sở GDCK TP HCM (HoSE), HĐQT đánh giá việc nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật và nỗ lực của Ban điều hành cũng như đội ngũ công ty đã biến mục tiêu trở thành công ty đại chúng của An Gia trở thành hiện thực.

Để chuẩn bị cho việc trở thành công ty đại chúng, Ban điều hành đã có bước đi cần thiết giúp hoàn thiện hệ thống vận hành và quản trị của công ty. Trong đó, việc phối hợp với công ty tư vấn quốc tế rà soát, nhận diện những rủi ro tiềm ẩn trong tổ chức và hoạt động và ban hành các quy chế quản trị, bộ quy tắc ngăn ngừa và kiểm soát xung đột lợi ích sẽ mang lại những lợi ích lâu dài cho hệ thống của công ty.

Năm 2019, HĐQT cũng ghi nhận quyết tâm cao của Ban điều hành trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, quản trị công ty và cơ cấu tổ chức nhân sự. Ban điều hành đã đưa ra chính sách phù hợp giúp công tác tuyển dụng và giữ chân nhân tài hiệu quả, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc thấp. Hệ thống đánh giá KPIs cũng đã được hoàn thiện kịp thời có tác dụng thúc đẩy hiệu suất và tinh thần làm việc của nhân viên.

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/